Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

9. september 2019

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 229,60 m² v pritličju stavbe št. 341  na naslovu Podljubelj 242.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Krajevna skupnost Podljubelj, Podljubelj 242, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

  1. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 229,60 m²  v pritličju stavbe št. 341, na naslovu Podljubelj 242.
  2. Najemna pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let.
  3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 29.9.2019 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Krajevne skupnost Podljubelj, Podljubelj 242, 4290 Tržič ali po elektronski pošti na naslov ks.podljubelj@gmail.com. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi s poslovnim prostorom je mogoče dobiti pri predsedniku Krajevne skupnosti Podljubelj, na telefonski številki 051 241 078 ali preko elektronske pošte na naslovu ks.podljubelj@gmail.com.
  5. Če bo za najem poslovnega prostora zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem poslovnega prostora se zaračunava mesečna najemnina in obratovalni stroški.
  6. Predsednik krajevne skupnosti lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ © 2019 | Vse pravice pridržane.