Skupni občni zbor društev

VABLJENI na redni letni Zbor članov društev, ki bo v soboto,

23. februarja 2019, ob 18.00 uri, v krajevni dvorani v Podljubelju.

DNEVNI RED VSEH ORGANIZACIJ:

 1. Imenovanje verifikacijske komisije
 2. Imenovanje zapisnikarja zbora članov
 3. Imenovanje overovatelja zapisnika
 4. Poslovno poročilo o delu društva za leto 2018
 5. Finančno poročilo za leto 2018
 6. Poročilo nadzornega odbora društva
 7. Razprava na podana poročila
 8. Potrditev poročil za leto 2018
 9. Imenovanje delovnega predsedstva
 10. Nadomestne volitve v organe društev (KO Rdeči križ in ŠD Podljubelj)
 11. 11.Letni program dela za leto 2019
 12. Finančni program za leto 2019
 13. Razprava na predlog programov
 14. Potrditev programov za leto 2019
 15. Podelitev priznanj in napredovanj prostovoljnim gasilcem
 16. Pobude in predlogi, razprava in zaključek zbora

Po končanih zborih društev se bo predstavil novo izvoljeni Svet krajevne skupnosti Podljubelj in predstavil okvirni program dela za novo mandatno obdobje.

Na koncu vas vsa društva vabijo na skromno malico in prijetno druženje v dvorani.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODLJUBELJ

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA PODLJUBELJ IN

ŠPORTNO DRUŠTVO PODLJUBELJ

KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ © 2019 | Vse pravice pridržane.